Yhtiöoikeus ja yrityksen liiketoiminta

Tarjoamme oikeudellista neuvontaa yrityksen koko elinkaaren ajalta. Palvelumme yrityksille kattavat yrityksen hallintoon, omistukseen ja omaisuuteen, talouteen, henkilöstöön ja sopimuksiin liittyvät lakiasiat. 

Yhtiöoikeudellinen asiantuntemuksemme kattaa esimerkiksi yritysten perustamiset, jakautumiset, sulautumiset, sukupolvenvaihdokset ja selvitysmenettelyn sekä yhtiöoikeudelliset riidat. Laadimme ja tulkitsemme osakassopimuksia ja yhtiöjärjestyksiä. Neuvomme myös yhtiökokouksiin ja hallituksen kokouksiin liittyvissä asioissa. 

Olemme neuvoneet pääomarahoitusjärjestelyissä, osakkeita ja joukkovelkakirjoja koskevissa emissioissa ja listautumisissa. 

Yrityskaupat ja yritysjärjestelyt

Olemme neuvoneet asiakkaitamme menestyksekkäästi vaativissa yrityskaupoissa ja muissa yritystoiminnan uudelleenjärjestelyissä. Asiakkaamme voi olla yrityksen tai sen osuuden ostaja tai myyjä, jota avustamme prosessin kaikissa vaiheissa.

Neuvomme kaupan suunnittelussa, kaupan kohdetta koskevissa tarkastuksissa, kauppasopimuksen ja siihen liittyvien osakas-, johtaja-, vuokra-, kauppa- ym. sopimusten ja muun dokumentaation laadinnassa sekä neuvottelussa. 

Yritysten liiketoiminta

Avustamme asiakasyritystemme toimivaa johtoa yrityksen liiketoimintaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Laadimme yritysten väliseen yhteistoimintaan liittyviä sopimuksia, kauppakirjoja ja vuokrasopimuksia. Neuvottelemme ja laadimme esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen kauppaan liittyviä edustus-, jakelu-, alihankinta- ja jälleenmyyntisopimuksia, immateriaalioikeuksien luovutuksia koskevia sopimuksia, toimitus-, koulutus- ja urakkasopimuksia sekä työ- ja salassapitosopimuksia.

Avustamme yritysten välisissä sopimus- ym. riitojen ratkaisemisessa.