Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Toimistollamme on vahva osaaminen oikeudenkäynneissä, joissa menestyminen perustuu laaja-alaiseen kokemukseemme liike- ja oikeuselämän eri osa-alueilta.

Palvelumme riitojen ratkaisussa kattavat

  • asiakkaan tarpeisiin sopivan erimielisyyksien ratkaisutavan selvittäminen mahdollisimman varhaisessavaiheessa
  • asiakkaan avustaminen tarpeellisen ja uskottavan dokumentaation varmistamiseksi neuvottelu- ja reklamaatiovaiheessa
  • oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa (käräjäoikeus, hovioikeus, korkein oikeus)
  • oikeudenkäynnit erityistuomioistuimissa (markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus, maaoikeus)
  • asiakkaan avustaminen välimiesmenettelyssä ja välimiesoikeuden jäsenen tehtävät

Avustamme asiakkaitamme hallinto-oikeudenkäynneissä liittyen mm.

  • verovalitukset
  • hallintovalitukset
  • lupa-asiat

Lisäksi avustamme asiakkaitamme esimerkiksi vakuutuksiin liittyvissä lautakuntamenettelyissä.