Juridiikan asiantuntija

Asianajotoimisto Markku Tiusanen & Co Oy on liikejuridiikkaan ja insolvenssioikeuteen keskittynyt toimisto. Tarjoamme kokonaisvaltiaisia oikeudellisia asiantuntijapalveluja yrityksille ja muille yhteisöille. Hoidamme myös yksityishenkilöiden  lakiasioita.

Palvelemme korkeatasoisesti ja yksilöllisesti niin laajoissa ja vaativissa transaktioissa ja oikeudenkäynneissä kuin asiakkaidemme päivittäisissä lakiasioissa. Haluamme tarjota vastuullisia ja selkeitä oikeudellisia ratkaisuja.

Kaikilla asiantuntijoillamme on pitkä kokemus useilta toimialoilta. Juridinen ammattitaitomme perustuu pitkäjänteiseen työhön 1970-luvulta alkaen ja jatkuvaan kehitykseen.

Toimitilamme sijaitsevat keskeisellä paikalla Turun ydinkeskustassa.

Asiantuntemuksemme

Perinteisesti tärkeä osa toimintaamme ovat konkurssipesän pesänhoitajan tehtävät. Konkurssipesän hoidossa ratkaisevat laatu ja käytännön työssä hankittu ammattitaito, josta meillä on vuosikymmenten jatkumo.

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit ovat keskeistä toimintaamme. Monipuolinen kokemuksemme oikeudenhoidon eri aloilta ja liike-elämän useilta toimialoilta luo pohjan oikeudenkäynneissä menestymiselle.

Toimistollamme on vankka yhtiöoikeuden ja muun liikejuridiikan osaaminen. Yritysten päivittäisten kysymysten ohella avustamme asiakkaitamme vaativissa yrityskaupoissa, rahoitus- ja liiketoimintajärjestelyissä. Kartoitamme ja minimoimme riskit ennen transaktioita, mikä on tuonut asiakkaillemme merkittäviä kustannussäästöjä.

Vahvaa ammattitaitoa voimme tarjota myös sopimus- ja vahingonkorvausjuridiikkaan liittyvissä toimeksiannoissa.